K čemu máme zákony a co znamená, že je tak rádi porušujeme

08.03.2018, délka článku 4 minut
Osobně dělím zákony na dva typy. Ani v jednom případě ale nejsem přesvědčený, že takové zákony mají smysl a že je doopravdy potřebujeme. Chcete vědět proč?

Dva typy zákonů

Přemýšleli jste někdy nad tím, k čemu vlastně potřebujeme zákony?

Mám pocit, že existují dva typy zákonů.

První typ zákonů

První jsou ty, které vycházejí tak nějak ze zdravého rozumu a sledují etické či morální cíle. Konkrétně do této skupiny patří zejména zákony týkající se násilí, vražd, ale i krádeže a podobné újmy na soukromém majetku.

Ohleduplnost v sobě máme zakódovanou

To jsou zákony, v jejichž rámci intuitivně fungujeme, aniž bychom je nějakým způsobem porušovali. Máme to v sobě zakódované. Záleží nám na druhých, takže se podle toho k nim chováme.

Žijeme pospolitě s ostatními lidmi, takže víme, že bez vzájemné ohleduplnosti a také určitých pravidel (mám na mysli zejména příslovečná nepsaná pravidla) by to bylo složitější.

Dodržovat (nepsaná) pravidla je efektivní

Pravidly myslím určité principy, které se snažíme dodržovat, abychom předcházeli konfliktům a abychom zkrátka dokázali najít dohodu tam, kde to považujeme za důležité, pakliže něco očekáváme nebo požadujeme od druhých lidí.

Důležité je, že dodržování těchto pravidel přináší do mezilidských vztahů také efektivitu. Jinými slovy se tak funguje předvídatelněji, jednodušeji a stojí to méně energie.

Zlaté pravidlo je víc než zákony

Dodržování těchto pravidel je založené také na určitém stupni reciprocity. To je to, co označujeme jako Zlaté pravidlo, tj. nečiň jiným, co nechceš, aby činili oni tobě.

Otázka zní, potřebujeme takové zákony, abychom pospolu dokázali žít?

Jak je možné, že se děje tolik zločinů, přestože nad nimi stojí zákon? Dělo by se jich bez těchto zákonů více?

A to nejdůležitější, co může každý z nás udělat pro to, aby těchto zákonů bylo potřeba co nejméně?

Druhý typ zákonů

Druhá skupina zákonů mi připadá mnohem problematičtější. To jsou zákony, které podle mě nepotřebujeme vůbec. Těch je naprostá většina a ke všemu se v nich málokdo vyzná. To je podle mě první potíž. K čemu jsou zákony, ve kterých se nevyznáme?

Tyto zákony potřebuje především stát

U těchto zákonů mám pocit, že je nepotřebujeme my, ale potřebuje je především stát. Tím se liší od prvního typu zákonů, který nějakým způsobem vymezuje mezilidské vztahy.

Tady máme spíše co do činění s různými omezeními, regulacemi a zákazy, ale také poplatky, odvody a daněmi. Účelem těchto zákonů je kontrolovat a ovládat, případně zpoplatňovat aktivity lidí.

Výjimky a lidé stojící nad zákony

Potíž s těmito zákony je také v tom, že existují různé výjimky a někteří mají legální možnost se těmto zákonům vyhýbat.

říklady si určitě doplníte sami. Stačí se podívat na politickou reprezentaci v naší zemi, ale třeba i některé obří korporace či státem podporované oligarchy.

V tomto ohledu se vytrácí pocit rovnosti před zákonem, který se nám snaží zákonotvůrci namluvit, aby zajistili poslušnost zákonům.

Bohužel, často to funguje tak, že se zákony dělají pro široké masy lidí, aby nebyla dotčena práva několika jedinců, kteří stojí nad zákony.

Paradox: Zákony existují, abychom je porušovali

Na tomto typu zákonů mě zaujala ještě jedna věc. A je to moc zajímavý paradox.

Rádi a často totiž testujeme platnost těchto zákonů. Rádi zkoušíme, kam až můžeme zajít při jejich porušování. Fungují doslova jako výzva k porušení.

Tyhle zákony totiž nejsou projekcí zdravého rozumu nebo morálky, jako je tomu u první skupiny zákonů. Někdo nám je shora vnucuje, protože se tak rozhodl.

Přirozenou lidskou povahou je se něčemu takovému bránit. Bohužel nemáme moc možností, protože stojíme proti obrovské přesile státního donucovacího aparátu. Takže hledáme kreativní řešení, jak se těmto zákonům vyhnout. Riskujeme postihy při jejich porušování.

Z toho pak logicky vyplývá, že kdyby tyto zákony nebyly, nemuseli bychom je porušovat.

Co z toho vyplývá dále ? Co to říká o takových zákonech, které se snažíme všemožně obcházet a porušovat? K čemu jsou takové zákony?

Odpověď nechám na vás.

 

<< Přechozí článek Následující článek >>