KNIHOVNA

Pokud se chcete ponořit hlouběji do světa myšlenek, které mají sílu změnit člověka, zkuste to s následujícími knihami. Vybral jsem ty, které mě hluboce zasáhly, donutily přemýšlet a dodaly odvahu změnit postoje. Jsou to knihy z různých oblastí a stojí za přečtení už kvůli svým autorům, kteří zasvětili svůj život myšlenkám, které přináší inspiraci stovkám lidem dodnes.

 

Způsob bytíZpůsob bytí – zásadní kniha zakladatele humanistické psychoterapie Carla Ransom Rogerse. Najdete v ní pečlivě vybrané přednášky a eseje, ve kterých vysvětluje své postoje, k nimž dospěl svou celoživotní terapeutickou praxí. Rogers byl zastáncem bezpodmínečného přijetí člověka (klienta, partnera, studenta, dětí atp.). Tvrdil, že každý má potenciál růstu a změny, pokud pro to má podmínky. Těmi podmínkami jsou nehodnotící přijetí, pochopení, empatie a svoboda. Kniha je též protkaná vzpomínkami a příběhy ze života autora, obsahuje i přiznání k pochybnostem a nezdarům. Po přečtení pochopíte, proč je důležitý být sám sebou, být autentický a jak je důležité učit se umění empatie. Rogers byl (a stále je) skvělý učitel, podle mě také vizionář, který načrtl vizi lepšího světa založenou na vzájemném pochopení a empatii. Osobně mě nepřestává fascinovat.

Klíčová slova: Autenticita, potenciál, změna


The Courage to createOdvaha tvořit (The Courage to Create) – Rollo May byl americký psychoterapeut ze staré školy. Byl průkopníkem existenciální psychoterapie, která se potýká se smyslem lidské existence a konečností života. Ve svém díle se touto optikou věnoval různým tématům. V knize Odvaha tvořit napsal ódu na lidskou kreativitu, která je podle něj vyjádřením našeho bytí. Píše, že „je to nevyhnutelný důsledek bytí.“ Knihu lze číst jako nádherný hold lidské kreativitě ve všech jejích podobách. Dozvíte se od člověka vskutku zasvěceného, s čím se na poli kreativity nejčastěji a nejbolestivěji potýkáme. Přečtete si příběhy tvorby a vznikání (creation) z různých oborů lidské činnosti. Zklamaní nebudete ani v případě, že v knihách hledáte návody jak na to. Jen to bude v jiném duchu, než byste čekali. Rozhodně to ale stojí za to!

Klíčová slova: Kreativita, odvaha, smysl života

 

Umění zahálky – tahle kniha není o lenosti, jak byste si mohli myslet. Je především o tvůrčí práci, lidské mysli a jejích tajemných zákoutích. Právě odtud v okamžicích magické serendipity vyvěrají ty nejlepší nápady, na které bychom při sebemenší snaze svou aktivní, vědomou myslí jen tak nepřišli. Ulrich Schnabel napsal knihu o významu zahálky pro lidskou kreativitu. Popsal, jak funguje lidská mysl, jak se rodí nápady a největší část knihy věnuje konceptu serendipity, tedy jakéhosi volnoběhu, kdy se nám v mysli spojují myšlenky a vytvářejí se nápady. Právě tomu říká umění zahálky. V době zahálky zažíváme radost, jsme sami (se) sebou, děláme to, co chceme. Podle autora je to „ten nejlepší způsob, jak se smířit sám se sebou a se svým životem.“ Dobré je, že umění zahálky lze trénovat. Přečtěte si knihu a můžete následovat takové zaháleče, jako byl třeba Einstein nebo Heideggar.

Klíčová slova: Kreativita, serendipita, myšlení

 

Co tě nezabije, to tě posílíCo tě nezabije, to tě posílí – autorka Brené Brown je miláček amerického publika. Je to proto, že dokáže být svá a současně nabízí poměrně hluboký vhled na opomíjená témata, jako je pád v případě této knihy. Abychom si rozuměli, pádem myslí to, když dopadneme takříkajíc na hubu. To se stává častěji těm, kdo mají odvahu vstoupit do pomyslné arény, stát se zranitelnými a vydat se všanc nejistotě. A právě k tomu nás vybízí. V knize pak předkládá konkrétní způsoby, jak se s pády vyrovnat a hlavně jak se znovu postavit na nohy a být ještě lepší verzí vlastního já. Záměrně nepíšu „dosáhnout ještě většího úspěchu“, protože o to tady nejde. Autorka nabízí mnohem víc. Třeba to, jak se vypořádat se vzorci, které si s sebou neseme z dětství, jak fungují příběhy, které si vymýšlíme na svou obranu, a hlavně jak nastartovat růst sebe sama a dopomoci k němu i ostatním.

Klíčová slova: Růst, odvaha, emoce

 

Koncept kontinuaKoncept kontinua – antropoložka Jean Liedloff nás zavádí mezi Yekuány, což je jihoamerický pralesní kmen. Sama mezi nimi strávila několik let, studovala jejich fungování, vztahy a především způsob, jakým nechávají vyrůstat svoje děti. Zaměřovala se na emoce a vztah dětí s matkou a ostatními příslušníky kmene. Naprosto zásadní je ale způsob, jakým dávají Yekuáni prostor dětem, míru svobody se zapojovat do činnosti kmene a přirozeně se učit. To celé je zarámováno do konceptu kontinua, který autorka pojímá jako nekončící a všudepřítomné společné vědomí, které nás vede a dává nám vše potřebné k rozvoji a růstu. Jen je mu potřeba důvěřovat. Důvěřovat je důležité také dětem. Vzkaz autorky všem, kdo se zabývají učením a rozvojem dětí, je: „Pokud učitelé změní svůj vztah k dětem a budou jim k dispozici, budou děti využívat svůj vlastní potenciál a budou si hledat osoby, věci a události, které lze pozorovat a imitovat.

Klíčová slova: Děti, růst, svoboda

 


Svoboda učení – svoboda učení je velké téma. Proč si stále myslíme, že víme, co a jak by se děti měly učit? Autor této knihy, profesor vývojové psychologie, Peter Gray, ukazuje na mnoha příkladech, že to děti vědí samy mnohem lépe. Současný vzdělávací systém považuje za překážku rozvoje dětí, školy dokonce označuje za vězení. V knize popisuje principy, které podněcují samovzdělávání u dětí (a vlastně i dospělých). Peter Gray je zastáncem myšlenky, že každý se dokáže učit sám a hlavně se vždy učí to, co zrovna potřebuje. Není tedy nutné ho k tomu nějak nutit, natož mu linkovat nějaké předem dané osnovy. Velký prostor v jeho pojetí zaujímá hra, která je primárním herním polem pro učení se. Velký význam v procesu vzájemného učení mají ostatní děti, ovšem s důrazem na věkově smíšené skupiny.

Klíčová slova: Děti, učení, svoboda

 

Summerhill – Summerhill je první svobodná škola na světě. Je to prostor, kde k dětem přistupují jako k rovnocenným a plnohodnotným bytostem a názor dětí je tam stejně důležitý, jako názor dospělých. Především je to ale škola, kde se děti učí to, co samy chtějí, a kdy chtějí. Současně si samy nastavují pravidla pro fungování školy a summerhillské komunity. Je to ukázka přímé demokracie v praxi a ke všemu v režii dětí. Teď ale ten největší šok. Autor knihy a zakladatel školy, Alexander Sutherland Neill, zdůrazňuje, že jeho cílem není vychovávat úspěšné byznysmeny a právníky. Chce, aby z dětí vyrůstali šťastní lidé! Věřte, že to funguje. Summerhill existuje už takřka sto let. Tahle čtivá knížka je o neobyčejné škole. Je to zároveň manifest svobody, trochu filosofický spisek o podstatě života, ale také životní příběh úžasného člověka, kterému nechyběl humor a nadhled a jeho život byl zosobněním vlastních názorů a to navzdory všem a všemu.

Klíčová slova: Děti, učení, svoboda

 

Není důvod volit (Nothing to vote for) – tuhle útlou knížku napsal Daniel Schwindt, kterého si můžete zařadit mezi americké intelektuály pídící se po alternativách k současnému systému. Knížka předkládá ve zhuštěné formě argumenty, proč je účast ve volbách mrháním energie. Navíc podezřívám autora, že jeho záměrem bylo zviklat lidi, kteří stále věří ve smysluplnost stávajícího systému zastupitelské demokracie (nejen) jako formy vlády, aby nad věcmi začali přemýšlet. Hlavně si ale myslím, že chtěl přesvědčit už nahlodané, aby udělali konečně rozhodující krok a přiznali si, že té hře prostě nevěří a nechtějí se jí účastnit. Nabízí pro to opravdu přesvědčivé myšlenky, ať už formou logických argumentů nebo historických skutečností. Kniha je psána jednoduchým jazykem, je čtivá a hezky graduje. Najdete tu i tipy, kam můžete investovat svou energii namísto účasti ve volbách a jak můžete prospět svému okolí.

Klíčová slova: Volby, vláda, alternativa