Kreativita se probouzí v tichu

05.03.2018, délka článku 4 minut
Následující text je meditací o tichu a kreativitě. Inspirací k napsání mi byli mniši - kartuziáni, kteří jsou v životě v tichu jedni z nejpovolanějších. Pokud chcete objevit něco hlubokého a otisknout to do své tvorby, zkuste čas od času následovat jejich cestu.

Kreativní proces je „přivádění něčeho nového k existenci,“ napsal před více než 40 lety Rollo May.

Tvůrčí práce má své zákonitosti.

(Záměrně nepíšu pravidla, protože kreativita se s pravidly ve své podstatě vylučuje. Jak jinak lze totiž stvořit něco nového, pokud budeme následovat někým určená pravidla?)

Osobně považuji za jednu z nejvýznamnějších zákonitostí autenticitu, opravdovost, ve které zrcadlí dílo svého tvůrce. Díky tomu bych neváhal označit kreativní proces za způsob hledání pravdy.

Tím se nám význam lehce posouvá, ale pořád si myslím, že je to stále týž proces tvoření. Pořád je to způsob, jak „opravdoví malíři odhalují základní psychologické a spirituální okolnosti svého vztahu se světem,“ jak napsal May.

Kreativní proces tedy odráží náš vztah se světem, díky čemuž vzniká cosi nového, cosi pravdivého. Výsledkem kreativního procesu může být konkrétní dílo, obraz, kniha, báseň, ale také stav bytí. Stav bytí jako konverzace se světem a s vlastním nitrem. I ta může být tvůrčí a může se zhmotnit v něco dalšího.

A právě taková konverzace se nejlépe odehrává v tichu.

V předchozím článku jsem vás zavedl mezi kartuziány, abych vám předal trochu inspirace od těchto nenápadných hrdinů.

Franz Ludwig Catel: Carthusian Monks in Certosa di San Giacomo on Capri

 

Kartuziáni tráví život v tichu.

Ticho je prosté jakýchkoli rozptýlení. A právě ticho dává jedinečné podmínky k zrození něčeho nového, něčeho, co vyvěrá z hlubin našeho nevědomí napojeného na nekonečný zdroj inspirace. Ticho je zdrojem pravdy.

Právě proto jsou pro mě kartuziáni velkým zdrojem inspirace.

Robin Bruce Lockhart v knize Na cestě do nebe vysvětluje, proč můžeme celou pravdu spatřit pouze v tichu.

 

Pravdu lze občas po kouscích najít i ve vnějším světě, ale uprostřed životního chvatu její záblesky zase rychle zmizí.

 

A pak, jako by mu přitakával Johannes Lanspergus, kartuzián žijící na přelomu 15. a 16. století, když napsal: „Kdyby jen lidé dokázali vidět hlouběji, zjistili by, jaký poklad je skryt v samotě, a každý by se do ní utíkal.

V roce 1984 poslal papež Jan Pavel II. kartuziánům dopis s poselstvím k výročí 900 let existence řádu. Vyzdvihl v něm význam poustevnického života v tichu, kterým mohli kartuziáni inspirovat lidstvo žijící v neustálém hluku.

Podle papeže jsou lidé denně „bombardováni nejrůznějšími rozpornými myšlenkovými proudy, které jim často působí potíže. Jsou vystaveni duchovním nebezpečím, pramenícím z množství informací zveřejňovaných bez rozlišování – převážně ve sdělovacích prostředcích, jež mají obrovskou moc ovlivňovat lidská srdce (…).

Je zjevné, že pro papeže představovali kartuziáni nejvyšší ideál života v tichu. A jak dokládají slova Jana Pavla II., jedině v tichu se mohou lidská srdce naplno projevit.

Dá se lépe vyjádřit autenticita, než že to má co do činění s projevy lidského srdce?

Vždycky je tam něco, co můžeš ještě odloupnout,“ říká jedno kartuziánské rčení a odkazuje k tendenci usilovat o maximální prostotu a jednoduchost kartuziánů ve svých projevech a vztahu k Bohu.

Kartuziánský mnich při psaní ve své poustevně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámý mnich k tomu v knize Report from Calabria: A Season with the Carthusian Monks dodává:

 

Ne tak dávno byl přístup k informacím (…) považován za největší luxus; dnes se ale často zdá, že osvobození od informací, příležitost ke ztišení, má nekonečnou cenu. Ticho není pouhý požitek pro ty, kdo jej mají – je nepostradatelné pro každého, kdo si přeje proniknout k něčemu méně viditelnému.

 

Ticho je branou k něčemu méně viditelnému.

Aby si kartuziáni uchránili své ticho a mohli žít v prostotě s Bohem, vyhýbají se všem těm hlučným rozptýlením, která zmiňuje papež Jan Pavel II. ve svém poselství. Ona prostota se zrcadlí též v přístupu k informacím a i tady se můžeme inspirovat.

Budiž vám ticho branou k něčemu, co bude brzy stvořeno!

 

<< Přechozí článek Následující článek >>