Nejdůležitější zdroj kreativity

21.03.2018, délka článku 2 minut
Odkud pramení kreativita? Jak to souvisí s inspirací a růstem?

Líbí se mi představa, že nejmocnější zdroj kreativity máme uvnitř.

Tento zdroj je nějakým, tak trochu záhadným způsobem, napojený na neviditelné, mocné síly Univerza.

Ještě lepší na tom je, že díky nevědomí, které má nádech tajemného mystična, jsou ony tvůrčí síly dostupné úplně každému z nás.

Podle britského spisovatele Arthura Koestlera je individuální lidské vědomí střípkem vesmírného vědomí (do kterého se po smrti vlévá). Představuji si, že nevědomí je pak bránou, která tomuto našemu vědomí otevírá poznání celého Vesmíru už během našeho života.

Poznáním nemyslím jakousi gigantickou knihovnu lidských znalostí, ale opravdové poznání, nijak neohraničenou zkušenost, kterou je možné nazřít výhradně na emocionální úrovni v těch nejhlubších vrstvách.

Záblesky nevědomí, které se objevují v okamžicích serendipity, jsou pronikáním střípků onoho všezahrnujícího poznání na povrch.

V souvislosti s kreativitou mluvíme často o inspiraci. Původ slova inspirace je v řeckém „Bůh uvnitř“ . I v tomto pojetí je patrný odkaz na onu mystickou sílu, která nějakým způsobem vstupuje dovnitř nás samotných. Někde jsem také četl, že v latině je slovo inspirace příbuzné růstu. A právě růst, sebeaktualizace je přirozenou tendencí každého živého organismu, jak říká Carl Rogers.

Když nad tím tak přemýšlím, náš růst je poháněn naší kreativitou a ta čerpá sílu přímo z Univerza. Jde jen o to, umět se na tu sílu napojit. A to je podle všeho nejvyšší tajemství bytí.

 

<< Přechozí článek Následující článek >>