Umělá inteligence: Kam směřuje lidstvo a budoucnost lidské mysli

28.02.2018, délka článku 4 minut
Milníky vývoje umělé inteligence por následujících 20 let podle podnikatele a futuristy Petera H. Diamondise a zamyšlení nad vývojem lidské mysli a humanity.

Jak vidí budoucnosti Peter H. Diamandis

Nedávno mi v e-mailu přistála předpověď vývoje umělé inteligence. Zaujala mě tím, že znázorňuje milníky, jak bude umělá inteligence, roboti a počítače, přebírat různé lidské aktivity. Predikci vytvořil Peter H. Diamondis a tým lidí kolem Singularity university, takže ji považuji za velmi realistickou.

Když jsem procházel potenciální budoucí úspěchy umělé inteligence, která bude postupně nahrazovat lidskou práci, ale i myšlení, napadla mě otázka, co to udělá s lidmi. Diamandis je autor konceptu „hojnosti a jeho pohled na budoucnost je v této souvislosti téměř bez výhrad pozitivní. Jeho optikou přinese budoucí vývoj nové příležitosti pro lidi a díky technologickým inovacím také uvolnění lidského potenciálu.

Co to ale udělá s lidskou myslí a humanitou?

Nejprve několik vybraných milníků z Diamandisovy předpovědi:

2018 – umělá inteligence dokáže vyjádřit emoce (neznamená to ale, že je bude také cítit)
2022 – roboti porozumí kontextu v konverzaci s lidmi (budou umět reagovat na potřeby lidí, aniž by dostali přesné zadání)
2024 – rozšířená realita se stane předpokladem pro výkon většiny povolání
2026 – děti si hrají ve virtuální realitě a rodiče je odtud jen horko těžko dostávají
2030 – umělá inteligence předčí ve všech oblastech lidskou inteligenci (vyjádřeno výpočetní silou, nikoli nahrazením všech oblastí prostřednictvím umělé inteligence)
2032 – mozková kůra má k dispozici běžně dostupné rozšíření v podobě výpočetního koprocesoru s možností bezprostřední komunikace přes web
2032 – avataři jsou čím dál populárnější; lidé podnikají jejich prostřednictvím výlet po celém světě
2034 – mozková kůra je propojená s cloudovými aplikacemi
2038 – umělá inteligence a virtuální realita prostupuje všechny oblasti existence natolik, že je nerozlišitelná

(V předpovědi je také celá řada podle mě užitečných a zásadních pokroků například v oblasti medicíny, získávání energie nebo chytrých měst.)

Umělá inteligence je jako tygr, který se neustále zdokonaluje

Zdá se, že během dvaceti let dojde k absolutnímu provázání lidského mozku a umělé inteligence. To nejspíš odkryje lidem nečekané možnosti.

Slovenský podnikatel v oblasti umělé inteligence, Marek Rosa, přirovnává umělou inteligenci k tygrovi, který se neustále zdokonaluje a ukusuje čím dál větší díl z ovládaného teritoria. Tím může být člověku nebezpečný.

A tady se veškerá diskuse přiostřuje.

Umělá inteligence se totiž snadno může stát hrozbou lidstvu, na což upozorňuje třeba geniální fyzik Stephen Hawking.

Pokud stroje dosáhnout takzvané singularity, kdy se stanou chytřejšími než lidé, stanou se také na lidech nezávislými. V takové situaci může dojít na různé scénáře. Podle některých se roboti obrátí proti lidem, podle jiných je lidé vůbec nebudou zajímat a podle některých taková situace nikdy nenastane. Vždycky je samozřejmě ve hře spousta neznámých.

Do poslední kategorie, tedy k zastáncům neustálého rozvoje lidstva, které si udržuje náskok před roboty, patří i Rosa, který předpovídá, že „člověk v pozdější fázi nakonec dosáhne pokroku v jiných oblastech, které dokážou porazit jak tygra, tak obecně i všechna další zvířata v jakékoli oblasti.

I tak to ale pořád zní, že máme před sebou závody mezi lidmi a stroji o udržení nadvlády nad světem.

Vzdáváme se vlastní mysli ve prospěch strojů?

Když si znovu procházím předpověď na nejbližších 20 let od Diamandise, říkám si, jestli se své humanity, kterou tady reprezentuje především lidská mysl, nevzdáváme tak trochu dobrovolně.

Profesor Yuval Harari považuje za přínosné, že díky datům a algoritmům budou mít lidé snadnější rozhodování, ale také jim algoritmy poskytnou přesnější sebeobraz. Jinými slovy jim řeknou, co si vlastně myslí, jaké mají preference třeba v sexuální oblasti (Harari ve své přednášce konkrétně uvádí příklad, kdy nám algoritmy řeknou, jakou máme sexuální orientaci) a usnadní nám tím hledání sebe sama.

No nevím, pokud budou stroje sloužit k tomu, aby lidem spočítali přesný sebeobraz, tak se opravdu pohybujeme v budoucnosti model Konec civilizace od Huxleye.

Hledání sebe sama považuji za dynamický proces. Není to o hledání konečné odpovědi na otázku, kdo jsem, ale je to proces, který nám dává potenciál růstu.

Když si přečtete různé předpovědi vývoje lidského potenciálu ve vztahu k umělé inteligenci, většinou najdete optimistická tvrzení, že stroje uvolní lidskou kreativitu.

Možná ano.

Jen mám pocit, že korporace typu Google a Facebook usilují o pravý opak. Zahrnují nás daty, vytvářejí chytré algoritmy, které mají za cíl udržet lidskou pozornost připoutanou k obrazovkám, což rozhodně nevytváří dostatek prostoru pro tvůrčí proces.

Kam se rozvine náš potenciál? Staneme se bohy?

Nechci být pesimista.

Věřím, že se bude plnit spíše scénář Marka Rosy, kdy se člověk bude posouvat vždy o několik kroků před umělou inteligencí. Je to ale jako se vším, máme to ve svých rukách. Záleží na nás, nakolik necháme svou mysl ovládnout umělou inteligencí nebo se jejím prostřednictvím posuneme na vyšší úroveň a rozvineme svůj lidský potenciál do netušených sfér.

Pokud zvítězí humanita a člověk se díky rozvoji umělé inteligence dokáže osvobodit od svého těla (nechci řešit doslovnost této teze), pak „má potenciál,“ jak napsal Michio Kaku v knize The Future of the Mind, „hrát roli Boha a vytvořit nový svět.“ To mi připadá jako cíl hodný maximálního úsilí.

Jak vidíte budoucnost lidství a lidské mysli vy?

 

<< Přechozí článek Následující článek >>